Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2015/2016
Objavljeno 2. 11. 2015
študentsko

Na podlagi 19. in 57. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju (čistopis z dne 26. 3. 2014) ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem, dekanja Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, prof. dr. Darja Barlič Maganja

 

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016

 

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2015/2016 se izvedejo 18. novembra 2015. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2015/2016 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

 

Več si preberite v

 Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študsijkem letu 2015/2016

 Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2015/2016

 

Rok za oddajo kandidatur: 3. 11. 2015 - 10. 11. 2015 ob 15. uri.

 

Objavlja se seznam kandidatov za volitve v ŠS UP FVZ za študsijko leto 2015/2016:

  Seznam kandidatov za volitve v ŠS UP FVZ

 

Volilna komisija za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ za študsijko leto 2015/2016 objavlja rezultate volitev:

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica