Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2016/2017 - Ponovni razpis
Objavljeno 9. 12. 2016
študentsko

 

 

Na podlagi 19. in 57. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju (čistopis z dne 26. 3. 2014) ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

 

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

 

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2016/2017 se izvedejo 20. decembra 2016. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2016/2017 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

 

Več si preberite v

 Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študsijkem letu 2016/2017

Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2016/2017

 

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 10. 12. 2016) in se izteče: 16. 12. 2016 ob 15. uri.

NOVO!

Sprememba članov volilnega odbora na volišču v Izoli

 

 Poročilo volilne komisije - Seznam kandidatov za ŠS UP FVZ 16/17

 Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FVZ 16/17

 

 

RAZLGAS

Na podlagi 13. člena Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem z dne 29.3.2014, je Volilna komisija za študentske volitve UP FVZ sestavila naslednji

 

SEZNAM

 

Kandidatov za predstavnike študentov na volitvah v ŠS UP FVZ v študijskem letu 2016/2017,

ki bodo potekale v torek, 20. 12. 2016, med 9.00 in 17.00 uro

 

Zap. št.

Opredelitev skupin študentov, ki jih bodo predstavniki zastopali

Število predstavnikov

Kandidati

1.

Študijski program Zdravstvena nega,  redni in izredni študij - DODIPLOMSKI

5

1. MARTIN ŠRIMPF

2. KLARA LUKAN

3. TAMARA PAVLOVIĆ

4. JANI GROZNIK

5. MITJA KEGL

6. DENIS BOGDAN

7. SANDRA VERDEV

 

2.

Študijski program Prehransko svetovanje - Dietetika, redni in izredni študij - DODIPLOMSKI

3

1. MATEJ KOLMANIČ

2. POLONA KAMENŠEK

3. LUKA TRAPARA

4. KRISTINA VERBAJS

 

3.

Podiplomski program Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – Dietetika ter Absolventi

3

1. ARMIN NUHIĆ

2. MARKO PETROVIĆ

3. ANJA HARTMAN

 

 

SKUPAJ

 

11

14

 

 

Volilna komisija:

  1. Marko Šućur
  2. Patricija Nezman
  3. Iris Alagić                  

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica