Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2017/2018
Objavljeno 27. 10. 2017
študentsko

 

Na podlagi Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (sprejet dne 29. 3. 2013), dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

 

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2017/2018 se izvedejo 21. novembra 2017. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2017/2018 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

 

Več si preberite v

 Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2017/2018

Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2017/2018

 

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 9. 11. 2017) in se izteče v petek: 17. 11. 2017 ob 15:00 uri.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo do petka, 17. novembra 2017, do 15:00 ure, osebno v referatu UP FVZ, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro ali preko pošte (naslov spodaj).

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka:

"Volitve ŠS UP FVZ 2017/2018"

 

Naslov:

Fakulteta za vede o zdravju

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

 Poročilo Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2017/2018

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica