Z dokazi podprta zdravstvena nega

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Z dokazi podprta zdravstvena nega:

 • Z uporabo modela primerov dobrih in slabih idej v praksi, izobraževanju in vodenju zdravstvene nege, bodo študenti odkrivali nekatere izmed poslovnih/podjetniških eksperimentov, inovacij in kreativnih poslov v zdravstveni negi, tako z vidika uspešnosti kot neuspešnosti. 
 • Uporabljeni bodo: 
 • meta-analiza, poljubno nadzorovani procesi in druge vrste dokazov/poskusov ter na dokazih temelječa praksa. 
 • Vloga priporočil v kliničnem sprejemanju odločitev in v prenosu znanja v prakso (uporaba raziskovanja) 
 • Iskanje dokazov v literaturi (Cochrane System, Medline, Cinahl, itd.) 
 • Omejitve rabe NDTP 
 • Viri informacij 
 • Na dokazih temelječe smernice 

Preverjanje znanja:

 • Projektno delo in njegova predstavitev na seminarjih,
 • pisni,
 • ustni izpit.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  Craig V. Jean, Smyth L. Rosalind. The Evidence-based practice manual for nurses. China: Elsevier, 2012.

  Godshall M. Fast facts for evidence-based practice: implementing EBP in nutshell. New York: Springer publishing company, 2010.

  Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence-based medicine. London: Blackwell publishing, 2008.

  Dopolnilna literatura:

  Cvetek, S.: Angleščina za medicinske sestre. Maribor: VZŠ, 2000.

  Literatura po priporočilih izvajalcev predmeta.

  Dodatna literatura:

  Massari, L. and Mary Jo Teriaca: English on Duty. Torino: Scienza Medica, 2003.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica