Z zdravjem povezan življenski slog

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Z zdravjem povezan življenski slog:

Študent pri predmetu spozna življenjske navade in življenjske pogoje ter nekatere vedenjske dejavnike tveganja, ki so povezani z zdravjem. Seznani se s teorijami in modeli vedenja povezanimi z zdravjem in življenjskim slogom. Hkrati študent pri predmetu spozna estetiko vs. funkcionalnost človeškega telesa ter oblikovanje človeškega telesa in welbeing. Seznani se tudi z vodenimi aktivnostmi za ohranitev in izboljšanje zdravja.

 

Preverjanje znanja:

Pisni ali ustni izpit 100%

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 

  a)            Hoyer S. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana, 2005.

  b)           Zaletel – Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2007.

  c)            Izročki predavanj/Lecture handouts

  Dopolnilna literatura:

  a)            Aktualni članki s področja zdravstvene vzgoje v slovenskih in tujih strokovnih revijah in zbornikih.

  b)           Strokovne revije s področja zdravega načina življenja »healthy lifestyle«

  c)            Drugi aktualni članki v tekoči periodiki: Zdravstveno varstvo, Obzornik zdravstvene nege.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica