ZDRAVO NA ZABAVO 29. MAJ 2015
Objavljeno 29. 05. 2015
študentsko

Spoštovani!

UP FVZ vsako leto sodeluje s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo pri svetovnem dnevu brez tobaka. Nekateri študenti UP FVZ so tudi njihovi prostovoljci. Posredujemo vam novico ki smo jo od njih prejeli.

 

V sklopu ESS projekta  Mreže NVO varujejo naše zdravje, katere koordinator je Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, v sodelovanju z nekaterimi največjimi Slovenskimi nevladnimi organizacijami prirejamo dogodek v sklopu akcije "Zdravo na Zabavo", ki se bo odvil v petek, dne 29. maja v popoldanskih urah na lokaciji Maribor- Ruše- Areh. 

 

Gre za osrednji dogodek pilotnega projekta "Zdravo na zabavo", katerega namen je osveščanje širše javnosti o zdravju v povezavi  s skrbjo za ohranjanje narave in okolja, preko promocije zdravega življenjskega sloga in principov zdrave oz. "Aktivne mobilnosti". Osredotočamo se na problem prevelike uporabe avtomobilov namesto drugih, zdravju koristnejših in okolju prijaznejših oblik mobilnosti, ob tem pa informiramo in opozarjamo tudi na zdravju škodljive vplive iz okolja oz. prometa. Nagrajujemo fizično aktivne in okoljsko osveščene udeležence prireditev!

Več o projektu in okvirni program dogodka najdete v TUKAJ.

 

Sodelujoče NVO organizacije: Planinska Zveza Slovenije in PD Maribor Matica /PD Ruše, Kolesarska Mreža Slovenije in Mariborska Kolesarska Mreža, Zveza Prijateljev Mladine Slovenije in ZPM Maribor, Zavod za Gozdove Slovenije in PGD Maribor ter mreže NVO za zdravje.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov; razvojne prioritete "Institucionalna in administrativna usposobljenost"; prednostne usmeritve "Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga"

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica