Znanost in teorija zdravstvene nege

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 Znanost in teorija zdravstvene nege:

 • Primerjalni ekskurz glede mednarodnega razvoja zdravstvene nege kot poklica, povezanega s specifičnim znanjem. 
 • Razvoj zdravstvene nege kot discipline in z njo povezani epistemološki problemi. 
 • Pomen paradigm, konceptualnih modelov in teorije. 
 • Premostitev prepada med teorijo in prakso: teoretično mišljenje in vpliv na prakso. 
 • Kvantitativni, kvalitativni in akcijski pristop k preučevanju pojavov v zdravstveni negi. 
 • Analiza virov/literature: branje in povzemanje znanstvene literature o zdravstveni negi, s ciljem diskusije in uporabe rezultatov v praksi. 

Preverjanje znanja:

 • Projektno delo in njegova predstavitev na seminarjih,
 • Pisni,
 • ustni izpit.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             McEwen and Wills: Theoretical basis for nursing, 3th ed. Philadelphia...[etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2011

  •             Chinn and Kramer: Integrated theory and knowledge development in nursing, 7th ed. St. Louis: Mosby Elsevier, cop. 2008.

  Dopolnilna literatura:

  •             Reed and Crawford Shearer: Nursing knowledge and theory innovation: advancing the science of practice, New York: Springer, cop. 2011.

  •             Članki po izbiri nosilca predmeta.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica